İletişim Formu

Bize görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
Artes Kapı Donanım Teknolojileri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
ITOSB 3. Cadde No:29 34959 Tuzla/ İstanbul

İngiltere & İrlanda
Artes - UK Ltd. 17 Green Lanes
N16 9BS LONDON United Kingdom

Bize iletmiş olduğunuz bilgilerde özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası için tıklayınız